о

Пловдив, Арменският храм "Сурп Кеворк" / Plovdiv, Church of Surp Kevork

Арменският храм “Сурп Кеворк” първоначално е бил православен и е бил посветен също на свети Георги Победоносец. Той се е намирал извън вътрешната крепостна стена, по западния склон на хълма “Небет тепе”. През 1149 в двора е бил погребан епископ Алвизий от Арас, който бил изпратен на дипломатическа мисия от френския крал Луи VII при император Мануел I Комнин в Константинопол по време на Втория Кръстоносен поход, но починал по пътя.
През 1675г. влиятелния арменец Абро Челеби успял да издейства ферман, според който пловдивската митрополия трябвало да преотстъпи на арменската общност един от осемте тогавашни православни храма в града. Изборът паднал на храмът „Свети Георги”, в който според слуховете е било извършено убийство, поради което се е считал за осквернен.
На 8.12.1828г. обновеният храм „Сурп Кеворк” е бил осветен от одринския архиепископ Месроб и свещениците Татеос и Саракис. Понастоящем сградата е с централен кораб и странични отделения. В криптата има експозиция на църковна утвар. От старият храм е запазена иконата на св. Богородица Одигитрия, дело на неизвестен арменски живописец от ХVІІІв. Тя е изпълнена в традициите на арменската живопис. Новата икона на св. Богородица с Младенеца, която е поставена в резбована позлатена рамка е изписана през 1838г. от Никола Одринчанина. Негово дело са и останалите картини с изображения на светци и библейски сцени.
Камбанарията първоначално е била построена вероятно през втората половина на XIX в., но пострадала по време на земетресението в 1928г. Новата камбанария била изградена на същото място в ъгъла, където се засичат западната и северната масивни оградни стени. Тя повтаря архитектурата на старата камбанария, само с частично изменение на дългообразните прозорци.
В двора пред параклиса “Тадей и Партений” е бил направен на 5 май 1877г. кладенец по поръка на знатен арменец, в памет на рано починалия му син.
В храмовия двор ограден с масивни стени са разположени и други обекти, свързани с живота на арменската общност в Пловдив. В северната част на двора се намира бившата сграда на училище “Св. Вартананц – Вараварян” с надпис по елипсовидна мраморна плоча на арменски език, в която е отбелязана годината на построяването му - 1894г. От южната страна на двора, на мястото на старото арменско училище, в периода 1943-1944г. е построена триетажната сграда на новото Арменско училище. По време на турското робство двора се е използвал и за гробище. На западната стена на църковния комплекс, където е параклиса “Свети Стефан” на 25 май 1933г .е поставен мраморен паметник на загиналите арменски офицери и войници през Балканската и Първата световна война. В долната му част, след 1945г. е добавена малка мраморна плоча с имената на падналите през Втората световна война арменци от Пловдив. За пиедестал на този паметник служи масивен правоъгълен блок, открит някога в арменските гробища на “Тепе алтъ”. На лицевата му страна има издълбан триредов надпис на арменски.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery