ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ПРАЗНИЦИ И СЪБИТИЯ

СВЕТИ ЙОАН ТАСОСКИ

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Азбучници и речници] [Празници и събития] [Ново]

 

 

 

Свети Йоан Тасоски се родил в село Мариес намиращо се в централната част на остров Тасос. Когато навършил четиринадесет годишен бил изпратен в Цариград да се учи за шивач.  Майсторът, при когото се обучавал, живеел в Галата. Веднъж майстора го изпратил да купи конци от един евреин. Продавачът се опитал да го измами. Свети Йоан обаче разбрал и започнал спор с него. Ядосан, че е изобличен в измама евреинът решил да си отмъсти и набедил момчето пред турците, като им казал, че то обиждало тяхната вяра. Мюсюлманите, повярвали на евреина, хванали Йоан и след като му нанесли побой, го отвели при везира, обвинявайки го, че оскърбил вярата им. Йоан се стараел да се оправдае от повдигнатата срещу него клевета. Везирът обаче решил да се възползва от обвинението, за да принуди момчето да се потурчи. Въпреки обещанията и заплахите свети Йоан отказал да се откаже от вярата си. Тогава везирът, виждайки рядкото мъжество на момчето, заповядал да го обезглавят. Свети Йоан бил отведен на кожухарския пазар за да го посекат. Палачът се опитал да го изплаши, като опрял мечът до врата му, надявайки се, че по този начин ще го склони да стане мюсюлманин.  Но когато забелязал, че той със спокойствие, без всякакъв страх чака своята последна минута, със силен удар най-накрая отсякъл светата му глава. Това станало на 20 декември през 1652г. Благочестиви християни взели светите останки през нощта и ги погребали  Бег-Оглу.

 

Към празниците и събитията на 20 декември >>>