ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ПРАЗНИЦИ И СЪБИТИЯ

23 ДЕКЕМВРИ

ПРЕПОДОБНИ СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Азбучници и речници] [Празници и обичаи] [Ново]

 

Мозаечна икона на св. Наум от проскинария при главния храм на манастира „Свети Архангел Михаил” край Охридското езеро

 

         Свети Наум Охридски бил по народност българин. Някои изследователи считат, че той е бил измежду на равноапостолните братя св. Константин Кирил Философ и св. Методий, които ги придружавали по време на посещението им в Рим и там е бил ръкоположен за свещеник. След това заминал заедно с Методий за Великоморавия, където останал до смъртта на учителя си. След смъртта на св. Методий във Великоморавия взели надмощие последователите на триезичната ерес. Това нечестиво учение проповядвало, че богослужението можело да се извършва само на гръцки, латински и еврейски. Тази ерес засягала самите основи на християнството, тъй като според пророчеството на свети цар Давид името на Месията ще бъде прославяно на всички езици. Благодарение на дейността на свети братя и техните ученици еретиците започнали да губят позиции. Така древното пророчество се изпълнило и скоро след това християнството се разпространило и из Източна Европа.

         Триезичниците прогонили учениците на светите братя от Великоморавия, а някои от тях дори продали в робство, но те били откупени и освободени от византийския император Василий І. Скоро след това Великоморавия била напълно опустошена и като държава от маджарите.

Свети Наум се завърнал в България заедно със свети Климент, свети Ангеларий и свети Сава, където били приети от свети княз Борис-Михаил. Свети Наум първоначално останал да учителства в Плиска. След като свети Климент бил ръкоположен за епископ, то свети Наум бил изпратен в Охрид за да заеме неговото учителско място. Той учителствал в Охрид в продължение на 7 години.

Свети Наум издигнал на брега на Охридското езеро манастир, който бил кръстен на именния светия на българския владетел – свети Архангел Михаил.

На 23 декември 910г. свети Наум починал и бил погребан в главния храм на основания от него манастир „Свети Архангел Михаил”, заради което понякога тази обител бива назовавана и „Свети Наум”.

 

Фреската над гроба на св. Наум, на която е изобразено погребението му

 

Към съдържанието на Празници и събития на 23 декември