ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ПРАЗНИЦИ И СЪБИТИЯ

29 ДЕКЕМВРИ

ВИТЛЕЕМСКИ МЛАДЕНЦИ

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Азбучници и речници] [Празници и обичаи] [Ново]

 

Избиването на младенците, Самоков, Бельова черква, худ. Н. Образописов

 

Когато Ирод Стари, като разбрал, че влъхвите са си заминали без да го уведомят кой е новоредения цар наредил да избият всички деца под две години във Витлеем и околностите му. Витлеем по това време бил малък град, но тъй като там заради преброяването се били събрали хора от цялото „коляно”, то броя на убитите деца бил голям – 14 000. „Колената” са отделните еврейски племена. В случая репресиите били насочени срещу племето, от което произхождал цар Давид. По тази причина, макар Йосиф и Мария да живеели в Назарет трябвало да избягат в Египет, тъй като гонението се осъществило не само в рамките на града Витлеем, а в цялото царство.

В българският народен календар този ден се отбелязва като „Витлеемски младенци”. Този ден се чествал в Родопите както от българите-християни, тъй и от българите-мюсюлмани. На този ден жените, които имали деца, дето още не са навършили 3 – годишна възраст не трябвало да работят нищо. Това се правело за възпоменание на убитите по заповед на цар Ирод младенци.

 

Към празниците и събитията на 29 декември >>>