ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ПРАЗНИЦИ И СЪБИТИЯ

СВЕТА ТАТЯНА РИМСКА

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Азбучници и речници] [Празници и обичаи] [Ново]

 

Посичането на света Татяна – миниатюра от Месецослова на Василий ІІ

 

Света Татяна се родила в Рим. Произхождала от знатно семейство. Нейният баща три пъти бил консул. Той тайно бил християнин и се отличавал с богобоязливост. Баща й възпитал в благочестие и под негово ръководство тя изучавала Светото Писание. Когато достигнала до пълнолетие тя решила да се посвети на служба на Бога и била поставена за дякониса.

Когато император Антонин Хелиогабал (218 – 222) бил убит, на престола се възкачил 16-годишния Александър Север (222 – 235). Неговата майка Юлия Мамея за разлика от сестра си Юлия Соемия се отличавала с добродетелен живот и нейното име не е замесено в скандали. Мамея била християнка и възпитала сина си във вярата. Император Александър бил добронамерен, но тъй като от една страна заел престола твърде млад, а от друга по природа бил отстъпчив и слабохарактерен, то управленските му решения били под влияние на майка му и съветниците му. Александър значително ограничил държавните разходи за зрелища и взел мерки за укрепване на обществения морал. Той самия не преследвал християните, но същевременно се стараел да не се конфронтира и с езичниците. Затова в двореца му имало както християнски изображения, така и статуи на езически богове.

Градоначалникът Улпиан обаче бил езичник и разпратил навсякъде разпореждане да принуждават християните да се покланят на езическите богове, а в случай на отказ, да ги заплашват с мъчения и дори смърт. Изпълнението на това разпореждане било поверено на комита Виталий, кубикулария Вас и доместика Кай.

Тогава и света Татяна била заловена от езичниците и била отведена в храма на Аполон за да се поклони на статуята му. Когато била отведена там, тя се помолила и станало земетресение, което разрушило част от храма, а идолът паднал на земята и се разбил.

Първо започнали да я бият по лицето и да я изтезават с железни куки. Но мъченията изтощили мъчителите, а Татяна оставала непоклатима. Това смутило мъчителите и те самите започнали да молят да спрат мъченията. Когато станало ясно, че в резултат твърдостта, с която светицата понасяла мъченията те самите повярвали в Христос било наредено да бъдат посечени. Те били 8 души.

На другия ден тя се появила в съда без следи от нанесените и рани. Тогава съдията заповядал да я съблекат и да започнат да я режат. А когато изтезанията започнали, то от тялото й започнало да тече вместо кръв мляко. След това започнали да я бият. Но светицата твърдо понасяла изтезанията, а мъчителите изнемогвали, като дори 9 от тях починали.

На следващия ден, когато била отведена в съда за почуда на всички тя отново била напълно здрава. Тогава решили да използват друг подход и с ласкателства да я склонят да се поклони на статуята на Диана. Когато била отведена в храма на богинята, света Татяна се прекръстила. Тогава храмът и статуята били поразени от мълния. Като видели това отново отвели светицата в претория, където отново започнали да я режат, като дори изтръгнали гърдите й. Когато била върната в тъмницата, то ангелите изцелили раните й.

Разбирайки, че усилията с мъчения да бъде склонена да се поклони на боговете не само, че нямали резултат, но подтиквали тези, които виждали случващото се към християнството било наредено да бъде хвърлена на зверовете. Света Татяна била отведена в цирка и бил пуснат свиреп лъв. Лъвът обаче започнал да се умилква и да й лиже краката. Когато обаче се опитали да отведат лъва в клетката, той нападнал и разкъсал сановника Евмений. След това отново подложили светицата на мъчения, но не постигнали нищо. Опитали се да я изгорят, но огънят стихнал и тя останала невредима.

Притеснени от станалото мъчителите обявили, че косите на светицата имали магическа сила и затова се случили чудесата. Затова те я остригали и я затворили в храма на Зевс, като обявили, че без магическата сила на косите си, тя повече не може да направи нищо. На следващият ден обаче, като отишли в храма, намерили идола разбит.  Езичниците, виждайки, че изтезанията вместо да сломят мъченицита предизвиквали обратния ефект, като подтиквали тези, които виждали какво се случва да станат християни, то Татяна била осъдена на смърт чрез посичане. Заедно с нея посекли и баща й, тъй като станало ясно, че и той е християнин. Преди екзекуцията той бил лишен от всички отличия, а имението му било конфискувано. Посичането на света Татяна станало на 12 януари 226г.

Почитанието на света Татяна е по-разпространено в Източна Европа. В Русия 12 януари е ден на руските студенти, тъй като на този ден през 1755г. императрица Елисавета подписала указа за откриването на Московския университет.

 

Към празниците и събитията на 12 януари >>>