о

Провадия, Митрополитска катедрала / Provadia, Metropolitan Cathedral

По време на Второто българско царство средновековният Овеч е бил седалище на митрополит. Останките от митрополитската катедрала се намират в северната част на крепостта, в близост до главната порта. От нея са се запазили само основите, които са изсечени в скалите. За определянето й като митрополитски храм освен обстоятелството, че е най-голямата черква в крепостта е послужило и това, че при археологическото й проучване е бил открит каменен печат-матрица със съкращение на титлата митрополит.
Катедралата е с дължина 18 и ширина 14 м. Тя е била кръстокуполна, като куполът се е носел от 4 масивни стълба. Имала е една полукръгла абсида от изток. Вероятно на по-късен етап от запад е бил добавен притвор, чийто под не е бил подравнен чрез изсичане на скалата, както е било направено в наоса. Била е изградена от каменни блокове и пояси от тухли. Вътрешните и стени са били изрисувани със стенописи. Дъждовната вода от покрива на църквата се е стичала по специални улеи до издълбана в скалата щерна с дълбочина 5 и ширина 3 м. В църквата и около нея в скалите са изсечени общо десет гроба, покрити с каменни плочи. В един от тях е намерен златен пръстен с изображение на орел.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Провадия – галерии / Provadia – gallery