о

Провадия, Джамията „Юсуф бей” / Provadia, Mosque „Yusuf Bey”

Джамията „Юсуф бей”, известна също като Чаршийската джамия, тъй като се намира при пазара е била построена през 1623г.
Постройката е с форма на куб и е с четирискатен покрив. Има едно минаре с един балкон, което завършва с конусовиден покрив. Сградата е изградена от каменни квадри, които вероятно са донесени от средновековната крепост Овеч, манастира при с. Равна и старите българските столици Плиска и Преслав. Квадровите градежи в Провадия са впечатлявали преминаващите през града пътешественици, тъй като сградите в Османската империя дори в големи градове като Варна не се отличавали със своята архитектура. Джамията има два реда прозорци, като на долния ред са четириъгълни, а над горния са полукръгли. Над прозорците от долния ред има оформена сводеста релефна декорация. Сводовете на прозорците и на релефната украса над тези на първия ред са с полукръгла форма, а не с характерната за османската и селджукската архитектура островърха форма. Това показва, че най-вероятно строителните елементи са сполии от разрушени древни сгради. Над входа има арабски надпис. Интериорът на джамията е със скромна украса. Има един михраб с изрисувана завеса. Най-впечатляващото от интериора е дървената декорация на тавана, която е оформена с ромбове.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Провадия – галерии / Provadia – gallery