о

Скопие, Камен мост / Skopje, The Stone Bridge

Камен мост е един от символите на град Скопие. Изграден е над река Вардар и днес той свързва площад „Македония” със старата скопска чаршия.
Въз основа на археологическите проучвания се счита, че след катастрофалното земетресение през 518г. при предприетата мащабна строителна дейност от император Юстиниан І на територията на цялата държава е бил изграден мост над реката.
В сегашният си вид мостът е бил построен вероятно в периода 1451-1469г. при управлението на султан Мехмед ІІ Завоевателят (1444-1446; 1451-1481). Най-ранното сведение за моста е от 1469г. във вакъфнамето на джамията Иса-Бег Аладжа. Мостът е имал 13 арки, бил е дълъг 213.85м. и е бил широк 6.33м. Бил е изграден от травертинови блокове, свързани с метални скоби запоени с олово, а пълнежът е бил от ломен камък споен с хоросан. Някои от стълбовете имат кухи пространства, които имат предназначение да облекчат тежестта на конструкцията на постройката, а също така са се използвали и за укрития на стрелци. При декорацията на моста са използвани характерните за османската архитектура релефни „сталактити”.
Мостът пострадал тежко от земетресението през 1555г., когато били повредени 4 от стълбовете. Бил е поправен през 1579г. Според преписа на пътешественика Евлия Челеби, който посетил градът през 1660/1661г. на поставения възстановителен надпис е било отбелязано: „Когато хората видяха обновяването на този безпримерен мост, хвалейки го, казаха: „Много е по-хубав, отколкото беше по-рано”.
През 1689г. заловеният въстанически водач Карпош бил набит на кол и оставен така на моста за назидание. При реставрацията на моста е поставена паметна плоча за възпоменание на събитието.
През 1817-1818г. при управлението на султан Махмуд ІІ (1808-1839) моста бил ремонтиран. При ремонта извършен през 1885г. били поправени арките в североизточния участък, като за арките били употребени тухли, а за долната част на стълбовете каменни плочи. През 1895г. мостът отново пострадал от придошлите води на река Вардар. За да се регулира речния поток били изградени защитни зидове на кейовете. През 1909г. по заповед на султан Мехмед V Решат мостът бил разширен чрез метални конзоли, върху които били изградени тротоари от двете страни. След този ремонт ширината на моста нараснала на 9.80м. При разширението бил премахнат парапета от каменни плочи, който ограждал от двете страни моста. Била е поставена възпоменателна плоча във връзка с ремонта, но тя е била загубена по време на земетресението през 1963г.
На 13 януари 1928г. на Камен мост Мара Бунева застреляла юридическия съветник на Скопската Бановина, като отговорен за сръбските репресиите по време на Скопския студентски процес. След като го застреляла, Мара Бунева се простреляла в гърдите и на следващия ден починала от раните си. След обединението през 1941г. е била поставена паметна плоча, но след изтеглянето на българските войски и установяването на комунистически режим в Скопие плочата е била премахната по нареждане на секретаря на Македонската комунистическа партия Лазар Колишевски.
През 1992г. е започнала реставрацията на моста, при която са били премахнати тротоарите и носещите ги метални конзоли.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Скопие, галерии / Skopje, galleries