Скопие, Джамията на Мустафа паша / Skopje, Mustafa Pasha Mosque

Мустафа паша джамия се намира в близост до Скопското кале, Куршумли хан и черквата „Свети Спас”. Според записаното от Васил Кънчов предание сградата е била построена на мястото на християнската черква „Свети Спас”. Археологът Артър Евънс е открил в джамията жертвеник на езическото божество Силван. Според същия изследовател акведуктът е достигал именно до тази джамия. Местното предание твърдяло, че акведуктът бил дело на същия Мустафа паша, който е построил и джамията, а според предание от село Глухово е бил направен от Авзи паша.
Според арабския надпис над входа джамията е била построена през 1492г. Тя била направена със средствата на високопоставения турски сановник Мустафа паша, който е бил управител на Скопие и велик везир при султаните Баязид ІІ (1481-1512) и Селим І (1512-1520). Джамията е част от религиозен комплекс, който освен нея включвал също имарет, месджит и чешма. След като починал през 1519г. дарителят Мустафа паша бил погребан в тюрбето, намиращо се до северната стена на джамията. Там била погребана и дъщерята на пашата Уми.
Сградата има квадратна основа със страна 18.80м. Дванайсетостенен тамбур носен от пандантиви е увенчан с купол покрит с олово, който е с диаметър 16.30м. Височината на купола е 26.10м. Сградата е изградена с клетъчна зидария от редуващи се хоризонтални и вертикални пояси от тухли и камъни.
Джамията има открито преддверие, с три арки разделени от 4 колони с капители украсени с ислямски декоративни сталактити. Преддверието има покрив с три купола разположени върху ниски тамбури. Преддверието е облицовано с мрамор. Порталът на джамията е висок 10м.
Джамията има едно островърхо минаре високо 47м., което е с един балкон, до който се стига по спираловидна стълба със 138 стъпала.
Михрабът на джамията е изработен от мрамор. Вдясно от михрабът се намира мимбар. Стените са декорирани с изображения на растителни мотиви и арабески с имената на Мохамед, Аллах и на четирима от халифите.
Сградата е била поправяна през 1933г., а след като пострадала по време на земетресението през 1963г., е била реставрирана. При реставрацията на двата източни пандативи са били открити останки от по-скарата декорация, при която орнаментите са били изработени орнаментно и после оцветени.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Скопие, галерии / Skopje, galleries
Сайт управляется системой uCoz