Сливен, Туида – източна стена / Sliven, Tuida - east wall

Укреплението Туида се намира на хълма „Хисарлъка”, който е разположен край река Новоселска в северния край на кв. „Ново село” в град Сливен.
Крепостта доколкото е позволявал теренът е оформена е приблизително като квадрат с размери 220х210м. с площ 41дка, която е ориентирана по посоките на света с незначително отклонение. В четирите ъгъла е разположена по една кръгла кула. Приблизително в средата на южната стена е разположен главният вход на Туида, защитаван от правоъгълна кула-порта. Главната улица кардо максимус свързвала тази порта със северния вход. Зидовете на крепостната стена са изградени с техниката смесена зидария (opus incertum mixtum) от редуващи се каменни и триредови тухлени пояси. При управлението на император Анастасий І (491-518) крепостните стени били възстановени, като бил запазен първоначалния план, но тухлените пояси са петредови. По протежение на цялата стена има полупиластри, които вероятно са били аркирани. Те са имали за цел от една страна да удебелят и подсилят крепостния зид, но същевременно и да олекотят конструкцията му.
Между портата и западната стена е разположена голяма правоъгълна сграда, която вероятно е използвана за казармено помещение. Сградата, в която е живеел гарнизона обикновено е била разполагана в близост до главната порта, за да можело при нападение защитниците бързо до стигнат до позициите си за отбрана. Теренът, на който е разположена крепостта е наклонен, а южната стена е изградена в най-ниската част от крепостта. По тази причина това е бил и първият отбранителен участък, до който са достигали изкачващите се към крепостта нападатели.
По протежение на цялата източна стена от вътрешната й страна до нея са били прилепени множество сгради. В близост до тази стена са разкрити останките от трикорабна базилика и баптистерий. Почти по средата на стената се е намирал източния вход на Туида защитаван от правоъгълна кула-порта. От там започвала втората по значение улица декуманус максимус, която приблизително в средата на укреплението се пресичала с главната улица кардо максимус.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Сливен – галерии / Sliven – gallery
Сайт управляется системой uCoz