о

София, Руини от римският мост / Sofia, Ruins from the Roman Bridge

Руините на римският мост, който се е намирал на мястото на днешният „Лъвов мост” са датирани в периода между ІV-Vв. Мостът над река Владайска е свързвал Северната порта на антична Сердика с римския път „Виа Диагоналис”. При управлението на Константин Велики градът се разраснал и новата крепостна стена се намирала недалеч от реката. От римския мост са били запазени основите на носещите стълбове. Те са направени с пълнеж от речни камъни, споени с хоросан. Лицевата страна е била направена от блокове от пясъчник, свързани със железни скоби за по-голяма устойчивост.
По време на турското робство на същото място е бил направен т.нар. „Шарен мост”, който след Освобождението е бил разрушен и на негово място в периода 1889 – 1891г. е бил изграден днешният „Лъвов мост”.
Литература: Александър Станев, Полина Стоянова, № 95. Спасителни разкопки на обект „Лъвов мост – Транспортен възел“, В: АОР 2014, стр. 511-515..
Начало/ Home
Галерии / Gallery
София-галерии/ Sofia – gallery