о

София, Главната улица на античния град / Sofia, Ancient decumanus maximus

На площад „Независимост” (Ларгото) се намират останките от главната улица на антична София – декуманус максимус, както и сградите разположени около нея. Между нея, първата улица южно от нея със същото направление изток-запад и улицата обхождаща града покрай крепостната стена (виа сагуларис) са разкрити останките от резиденция с размери: 43,50м. (изток - запад) х 29,40м (север - юг). Сградата се състои от верижно свързани помещения с правоъгълен план и различни размери разположени около вътрешен двор с колонада с размери 6,40 х 9,80м,. Някои от помещенията са с подови многоцветни мозайки. Сградата е функционирала в периода ІV – VІв.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
София – галерии / Sofia - gallery