София, Западна крепостна порта след консервацията / Sofia, Western Fortress Gate after Conservation

Западната порта на крепостта Сердика е била изградена върху по-стари постройки отпреди втората половина на ІІв. Ранната стена е била широка до 2.10м., като външната й страна е било оформено до 1м. височина от големи квадрови блокове, а вътрешното от речни или ломени камъни. Вероятно в началонто на ІVв. е било предприето реновиране и преустройване на крепостната стена. По време на това преустройство по-ранната триъгълна кула е била премахната и от нейното място трасето на крепостната стена е било отклонено на североизток. Вънщната крепостна стена е била изградена в края на V – началото на VІв. Недалеч от Западната порта са разкрити останките на сграда, чийто под е бил украсен с мозайка.
Литература: И. Борисова-Кацарова, А. Аладжов, № 69 „Археологическо проучване на обект „Западна порта на Сердика”, В: АОР, 2013г., стр. 366-369; И. Борисова-Кацарова, А. Аладжов, № 94, „Западна порта на Сердика”, В: АОР, 2014г., стр. 508-511.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
София – галерии / Sofia - gallery
Сайт управляется системой uCoz