София, Голямата базилика и некрополът / Sofia, The Great Basilica and necroplis


Голямата базилика се е намирала в близост до сградата на Народното събрание. Проучена е била само източната й част, при което е установено, че сградата е била широка 33м. Предполага се, че дължината е била поне 50м., което ще рече, че тя е била по-голяма от храма „Света София”. Базиликата е била трикорабна, като централния кораб завършвал с полукръгла абсида. Двата странични кораба завършвали с четириъгълни издатини на изток.
Между голямата базилика и сградата на Народното събрание са били намерени останките от още една по-малка черква с полукръгла абсида от изток и притвор от запад. В притвора подът бил застлан с големи каменни плочи, които покривали входа към гробниците.
В пространството около двете черкви имало зидани гробници. Те били ориентирани в посока запад-изток, с изключение на няколко гроба ориентирани в посока север-юг. Големината на гробниците е била различна: от най-малките, предназначени за един покойник, до най-голямата, която можела да побере 15 мъртъвци и била с размери 3.98м. ширина, 5.08м. дължина и 3м. височина. Стените на гробниците са били изградени от речни камъни (валуни), споени с песъчлив хоросан, а сводовете били направени от големи квадратни тухли, споени с хоросан. Горната част на свода на някои от гробниците била измазана с хоросан премесен със счукани тухли. Стените на една от гробниците били покрити с тънки мраморни плочи. В нея били намерени три скелета: на мъж, жена и дете.
__________________________
Основна литература:
СНУ, т.2, 1890, Братя Шкорпил, „Средновековните черкви и гробища в София, стр. 46-60, табл. 1-5.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
София – галерии / Sofia - gallery
"Българската древност
Сайт управляется системой uCoz