Тасос, Алики, Християнските базилики / Thassos, Aliki, Christian basilicas

На най-високата точка на Алике са били издигнати две раннохристиянски базилики от Vв., като са били използвани сполии от античните сгради. Северната базилика е най-дългата. Тя е едноабсидна, с обширно преддверие. Южната базилика е долепена до нея. Тя също е едноабсидна, но преддверието й е по-късо. В наоса на базиликата е имало амвон с две стълбища. До тази базилика от юг е долепено правоъгълно помещение, което я свързва с параклиса, който също е с една абсида. Двете базилики са били трикорабни, като корабите са били разделени от по два реда колони.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Тасос – галерии / Tasos – gallery
Hosted by uCoz