о

Тасос, Лименас, Светилище на Дионис / Thassos, Limenas, Sanctuari of Dionisos

Йени (тур. – „Новата”) джамия, наричана още „Валиде султан джамия” или „Йени валиде джамия” се намира край Златния рог в близост до моста за Галата. Разкритите останки от светилището на Дионис са хорагически паметник от ІVв. пр.н.е. Предполага се, че руините на самия храма се намират под някои от съвременните къщи разположени около обекта.
Хорегите са били спонсори на обществени представления, като този, който организирал най-доброто за годината получавал приз от градските власти. Някои от хорегите издигали паметник за възпоменание на отличието, което им било присъдено.
Хорегическият паметник е представлявал тетрастилна сграда. Стълбище водело към четириъгълната зала, в средата на която се намирала статуята на Дионис, а около нея били разположени още 8 фигури свързани с театралното изкуство: алегориите на Комедията, на Трагедията и т.н. Запазен е също надпис, който разказва, че при освещаването на паметника са присъствали най-известните по това време музиканти, актьори и драматурзи.
До стълбите отляво има два малки олтара. Предполага се, че те са по-стари от хорегическия паметник, но са били оставени от уважение към светостта им.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Тасос – галерии / Tasos – gallery