Тасос, Лименас, Светилище на Херкулес / Thassos, Limenas, Sanctuari of Herakles

Храмът на Херкулес се намира южно от днешния център на Лименас. Според Херодот храмът на Херкулес в Тасос бил основан от финикийците. По този повод Херодот е оставил един интересен коментар, според който храмът е бил издигнат пет поколения преди да се роди синът на Амфитрион – Херкулес, което показвало, че светилището е било посветено на много по-древен бог от прочутия герой. Затова в някои от елинските градове издигали по два храма на Херкулес, като в единия го почитали като безсмъртен олимпийско бог, а в другия като герой. В Тир също имало два храма в чест на Херакъл, като единият бил построен при основаването на градът, което било 2300г. преди посещението на Херодот, а другият бил посветен на Херкулес Тасийски. (Херодот, История, ІІ, 44).
Най-старият храм издигнат на това място е от VІв.пр.н.е., но развалините, които могат да се видят днес са от Vв.пр.н.е. Първоначално храмът се състоял само от наоса. По-късно сградата била обиколено от всички страни с колонада, която й придала по-голям обем и по-представителен вид. Храмовият комплекс се развил с подобаващ за значението на култа мащаб. От трите страни на храмът били издигнати сгради. Западно от него, вероятно около ІІв.пр.н.е. бил направен теменос. От южната страна имало сграда с портици, която вероятно е била използвана от управата на храма, а също така е имало хестиаторий (банкетна зала).
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Тасос – галерии / Tasos – gallery
Сайт управляется системой uCoz