Тасос, Лименас, Портата на Хермес и кварталът при нея / Thassos, Limenas, The residential quarter beside the Hermes Gate

Портата на Хермес е била най-северният вход на града, който е водел до древното търговско пристанище. В прохода й е запазен релеф от началото на V век пр.н.е., на който е изобразен бог Хермес придружен от три женски фигури, може би трите Харити (трите Грации) – Аглая, Ефросина и Талия, които съпътстват бога. Точно над релефа е врязан слаб кръст. На нивото на земята, от двете страни на портата има два внимателно конструирани отвора в стената, предназначени през тях да се отича дъждовна вода извън стените на града. Те са били защитени с железни решетки, да са се предотврати на промъкване на хора през тях. Запазени са също два големи камъка с обла форма, чиито размер съответства на отворите на отводнителните канали и вероятно са били предназначени за затварянето им по време на наводнение, обсада или атака.
По протежение на стената от вътрешната й страна в древността е минавала улицата, която била свързана с улиците на квартала.
Районът е бил обитаван още през VІІІв. пр.н.е. Останките от големи сгради в горния археологически пласт са най-вече от края на елинистичната и римската императорска епоха. В последния период там е имало големи жилищни сгради. Някои от тях са били на два етажа с високи скатни покриви, изградени около отворени перистилни дворове, които са имали имплувиум за събиране на дъждовна вода от покрива във водохранилища под сградата, като до днес са запазени плочите с отвори за отвеждане на водата към резервоара.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Тасос – галерии / Tasos – gallery
Сайт управляется системой uCoz