Урдовиза – останки от триапсидна черква / Urdoviza – Church ruins

Братя Шкорпил са оставили следното описание останките от храма, които заварили при посещението си там: „Вътре в Урдовиза, близо до западния край се намират развалини на една стара църква. От нея са се съхранили само основни зидове и то само източната част с три абсиди. Средната е с диаметър 1.40м., а крайните са по 0.80м. Основите са съградени от обикновен чупен камък и тухли, свързани с песъчлив хоросан. Основната форма на черквата е бил правоъгълник с широчина 5.14м., а на дължина 10м.”
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Китен – галерии / Kiten – gallery