Цариград, Катедралата "Света София" - преддверие / Constantinople, Cathedral "St. Sofia" - nartex

Външния притвор (екзонартекса) днес е останал без облицовката си и се вижда само тухлената зидария. В него е експониран саркофага на императрица Ирина, жената на император Йоан ІІ. Саркофага е бил пренесен през 1960г. от манастира Пантократор, където е била погребана императрицата. В близост до него е експонирана гипсова отливка на едикта на Мануил І Комнин от 1166г. Мраморните плочи, от които са направени отливките до ХVІв. са се намирали в наоса, но били вторично използвани при строежа на мавзолея на султан Сюлейман Великолепни, където били зазидани с надписа навътре. Според легендата, султан Селим наредил да бъдат зазидани по този начин, заради наранено самочувствие от съдържащия се в надписа пасаж „Баща ми е повече от Мен”, което му напомняло, че Сюлейман Великолепни е бил по-велик султан от него. Дървените врати водещи от външния към вътрешния притвор са от VІв. Двата притвора са свързани от 5 врати.
Вътрешният притвор (езонартекс) се е запазил във вид, близък до първоначалния. Стените са облицовани с разноцветни мраморни плочи, а тавана е покрит с позлатена мозайка (при реставрацията липсващите участъци са заменени с жълта боя, което значително намаля ефекта от впечатлението, което се е създавало в миналото). В началото на Хв. над централните врати водещи към наоса, наричани „Царски”, тъй като се отваряли само при влизането на императора в храма е била направена мозайка изобразяваща самодържеца-император коленичил пред престола на Вседържителя-Христос. Христос държи в ръце Евангелието, което е отворено на два цитата от евангелието на Йоан: „Мир вам. Аз съм светлината на света”. Изследователите считат, че изобразеният император е Лъв VІ Мъдри. Счита се, че сцената е свързана с отказа на патриарх Николай Мистик да допусне в храма император Лъв на празника Рождество Христово през 906г. заради четвъртия му брак със Зоя Карбонопсида, тъй като православната църква допускала само до три законни брака. На празника Богоявление императора отново застанал пред „Царските врата”, където по традиция бил посрещан от патриарха и въвеждан от него в храма. Патриархът отново отказал да го допусне и Лъв VІ след като се проснал на земята и плакал дълго и след това отишъл през страничните врата в митатория. Според някои именно това събитие е било изобразено над царските врата. Според други изображението е свързано с традиционния церемониал при влизане на императора в храма, тъй като именно в преддверието той снемал своята корона в знак на смирение. От двете страни на Царските врата е имало две икони: „Богородица Пречиста беседва с Мария Египтянката” и Божия образ, пред който можело да се изповядват греховете, които изповядващия се не смеел да изрече пред свещеник.
Сравнително добре е запазена декоративната украса на южния вестибюл. В люнета над входа към преддверието се намира мозайка, на която е изобразена Богородица с Младенеца на трон, а от двете и стани са изобразени св. Константин І, който символично и поднася Цариград император Юстиниан І, който й поднася храма „Св. София”. Двамата императори са в одежди характерни за Х-ХІ, но вероятно е бил копиран някакъв по-древен образец за лицата, тъй като императорите са представени без бради.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Цариград – галерии / Istanbul – gallery