ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

НЕСЕБЪР – ГАЛЕРИИ / NESSEBAR - GALLERY

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

 

НЕСЕБЪРСКАТА КРЕПОСТ / THE NESEBAR FORTRESS

 

Несебърската крепост / The Nessebar fortres – общи сведения за крепостта и за югоизточната, североизточната и северната крепостни стени, планове.

 

Несебърската крепост – Главната порта (западна крепостна стена) / Nessebar Fortress - Main Gate (west wall)

 

Несебърската крепост – северна част на западната крепостна стена / Nessebar fortress the north part of west wall

 

Несебърската крепост – южната част на западна крепостна стена / Nessebar fortress - the southern part of west wall

 

Несебърската крепост – югозападна крепостна стена/ Nessebar - the south-west wall

 

 

НЕСЕБЪРСКИТЕ ЧЕРКВИ / NESSEBAR CHURCHES :

 

Несебърските черкви – статия / Nessebars churches - article

 

 

СТАРАТА МИТРОПОЛИЯ „СВЕТА СОФИЯ” / OLD METROPOLITAN CHURCHHOLY SOFIA

Старата митрополия “Света София” / ChurchHoly Sofia

 

НОВАТА МИТРОПОЛИЯ „СВЕТИ СТЕФАН” / NEW METROPOLITAN CHURCHSAINT STEFAN

 

Новата митрополия “Свети Стефан” - екстериор / churchSaint Stefanexterior

 

Новата митрополия “Свети Стефан” – интериор / ChurchSaint Stefan” - interior

 

Новата митрополия «Свети Стефан» - графити на кораби / ChurchSaint Stefan” – graves on ships

 

Новата митрополия «Свети Стафан» - гробове в двора / churchSaint Stefan - graves

 

ХРАМ „СВЕТА БОГОРОДИЦА УМИЛЕНИЕ” / CHURCHHOLY VIRGIN OF TENDERNESS”

 

Храм „Света Богородица Елеуса” / Church Holy Virgin Eleousa

 

НОВИЯТ ХРАМ „СВЕТА БОГОРОДИЦА” / NEW CHURCHHOLY VIRGIN

 

Новият храм „Света Богородица” / New churchHoly Virgin

 

ХРАМ „ХРИСТОС ВСЕДЪРЖИТЕЛ” / CHURCH PANTOCRATOR

 

Храм Пантократор – екстериор / Church Pantocratorexterior

 

Храм Пантократор интериор / Church Pantocrator - interior

 

ХРАМ «СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ» / CHURCHST. JOHN THE BAPTIST

 

Храм „Свети Йоан Кръстител” – екстериор / ChurchSaint John the Baptist“ - exterior

 

Храм „Свети Йоан Кръстител” – интериор / ChurchSaint John the Baptist“ – interior

 

ХРАМ „СВ. СВ. АРХАНГЕЛИ МИХАИЛ И ГАВРИЛ” / CHURCHST. ST ARCHANGELS MICHAEL AND GAVRIL”

 

Храм „Св.св. архангели Михаил и Гаврил” - екстериор / ChurchSt. St. Archangels Michael and Gavril” - exterior

 

Храм „Св. св. архангели Михаил и Гаврил” - интериор / ChurchSt. St. Archangels Michael and Gavril” - interior

 

ХРАМ „СВЕТИ ЙОАН НЕОСВЕТЕНИ” / CHURCHST. JOHN ALITURGITOS

 

Храм „Свети Йоан Алитургитос” (Неосветени) – екстериор / ChurchSt. John Aliturgitos” - exterior

 

Храм „Свети Йоан Алитургитос” (Неосветени) – интериор / ChurchSt. John Aliturgitos” - interior

 

ХРАМ „СВЕТА ПАРАСКЕВА” / CHURCHST. PARASKEVA

 

Храм „Света Параскева” / ChurchSt. Paraskeva

 

ХРАМ „СВЕТИ ТЕОДОР” / CHURCHST. THEODOR

 

Храм „Свети Теодор” / ChurchSaint Theodor

 

ХРАМ „СВЕТИ СПАС” / CHURCHST. SPAS

 

Храм „Свети Спас” / ChurchSt. Spas

 

ХРАМ „СВЕТИ КЛИМЕНТ” / CHURCHST. KLEMENTE

Храм „Свети Климент” / ChurchSaint Klemente“

 

ХРАМ „СВЕТИ ДИМИТЪР / CHURCHST. DIMITAR

Храма „Свети Димитър” / ChurchSt. Dimitar

 

ХРАМ „СВЕТА ВЛАХАРА” / CHURCHST. VLAHARA

Храм „Света Влахара/ ChurchSt. Vlahara

 

ЕНОРИЯ „СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ” / PARISHST. APOSTLES

Енория „Светите Апостоли” / ParishSt. Apostles

 

ХРАМ "СВЕТИ СПИРИДОН" / CHURCH "ST. SPIRIDONN"

Храм "Свети Спиридон" / Church "St. Spiridonn"

 

БАНИ И ВОДОИЗТОЧНИЦИ / BATHS AND WATER SOURSES

 

Гераните / Draw-well

 

Водохранилището при Новата митрополия / Reservoir near churchSt. Stefan

 

Ранновизантийските терми / Early Byzantine baths

 

Обществени постройки от епохата на османското робство / Public buildings from the era of Ottoman rule /турската баня от ХVІІІ век в северната част на града и чешмата на площада при Старата митрополия \ Turkish bath of the eighteenth century in the north of the city and the fountain in the square at Old Metropolitan church./

 

ДРУГИ / OTHER

 

Вятърните мелници / NessebarWindmills

 

Стари къщи / Old house

 

Древният некропол / The ancient necropolis

 

КАМЕННА ПЛАСТИКА / STONE SCULPTURE

 

Релефи на ръководителите на античната колония / Reliefs of the heads of the ancient colony

 

Други антични релефи и надгробни плочи / Other ancient reliefs and gravestones

 

Капителите / Capital’s

 

РУИНИ / RUINS

 

Руини под Старото кметство / Ruins under Old Town Hall

 

Руини край храма „Свети Йоан Кръстител” / Ruins near churchSaint John the Baptist

 

Руини край Акропола / Ruins near Acropolis

"Българската древност