ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

КАЛИАКРА – ГАЛЕРИИ – KALIAKRA - GALLERY

ТиризисАкре – Калиакра / TirizisAcre - Kaliakra

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

 

           

Крепостта на Калиакра – общ албум / The fortress of Kaliakra - album

Крепостта на Калиакра – втората (средната) крепостна стена / The fortress of Kaliakrathe second (middle) wall

Крепостта на Калиакра – вътрешната крепостна стена (цитаделата) – The fortress of Kaliakrathe inner wall (Citadel)

 

Църква № 1 / Church 1

Църква № 3 / Church 3

Църква № 4 / Church 4

Скалната църква в цитаделата / Rock church in the citadel

Параклисът / The Chapel

 

Римската баня / The Roman Baths

 

Руини във Външния град / Ruins in the outer city

Руини в цитаделата / Ruins in the citadel

Кладенците / Wells

"Българската древност