ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ОДРИН – ГАЛЕРИИ/ EDIRNЕ - GALLERY

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

ЧЕРКВИТЕ / CHURCHES

 

ХРАМЪТ „СВ. ГЕОРГИ” / CHURCHST. GEORGE

ХРАМЪТ ”СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” / CHURCHST. KONSTANTIN AND ELENA

РУИНИ ОТ ВИЗАНТИЙСКА ЧЕРКВА ОТ ХВ. ПРИ ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА / RUINS OF BYZANTINE CHURCH OF XC.

 

УКРЕПЛЕНИЯТА / FORTIFICATIONS

 

ОДРИНСКАТА КРЕПОСТ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО / EDIRNE FORTRESS IN ANTIQUITY AND THE MIDDLE AGES

ОДРИНСКАТА КРЕПОСТ ПРЕЗ ПЪРВАТА И ВТОРАТА БАЛКАНСКА ВОЙНА / EDIRNE FORTRESS IN THE FIRST AND SECOND BALKAN WAR

 

ДЖАМИИТЕ / MOSQUE

 

СТАРАТА ДЖАМИЯ (ЕСКИ ДЖАМИЯ) / Old Mosque (Eski cami)

 

КОМПЛЕКСЪТ ПРИ ДЖАМИЯТА „СЕЛИМИЕ” / COMPLEX IN THE MOSQUESELIMIE

ДЖАМИЯТА „СЕЛИМИЕ” – ЕКСТЕРИО / MOSQUESELIMIE” - EXTERIOR

ДЖАМИЯТА „СЕЛИМИЕ” – ИНТЕРИО / MOSQUESELIMIE” - INTERIOR

ДРУГИТЕ СГРАДИ НА КОМПЛЕКСА – МЕДРЕСЕТО, БЕЗИСТЕНА И ДР. / OTHER BUILDINGS OF THE COMPLEX

 

КОМПЛЕКСЪТ ПРИ ДЖАМИЯТА С ТРИТЕ БАЛКОНА / COMPLEX IN THE MOSQUE / ÜÇ ŞEREFELI CAMI

ДЖАМИЯТА С ТРИТЕ БАЛКОНА (ЮЧ ШЕРЕФЕЛИ) / ÜÇ ŞEREFELI CAMI / MOSQUE WITH THE THREE BALCONIES

БАНЯТА „СОКОЛУ ХАМАМ” И ТАШ ХАН (КАМЕННИЯ ХАН) / BATHSOKOLU HAMMAMAND TASH HAN

 

ДЖАМИЯТА „МУРАДИЕ” / MOAQUE “MURAT

"Българската древност