ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

АЗБУЧНИК ЗА ОБЕКТИТЕ

Буква „А”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Абритус – дн. Разград

Авзония – обозначение на Италия

Агатопол – вж. Ахтопол

Ад Малум (Ad Malum) – пътна станция край Видин

Ад Саликес (Ad Salices) – град в Добруджа

Ад Секстум Милиарем (Ad Sextum Miliarem) – станция в горна Мизия

Ад Стома (Ad Stoma) – станция южно от делтата на Дунав)

Акве – името е носено от много селища дн. Видровец при Неготин, дн. Куманово и др.

Акве калиде (Aque Callidae) – дн. Бургаски минерални бани. Други названия: Термополис, Терме, Ферме.

Акрес (Acres) – крепост при нос Калиакра

Аксиополис – пътна станция, Черна вода

Алмус – дн. Лом

Алцина (Altina) – пътна станция при дн. с. Батайница

Анхиало – дн. Поморие

Апиария (Appiaria) – град, дн. Ряхово

Аполония – името е носено от дн. Созопол, дн. Полина и дн. Поян.

Аркадиопол – дн. Люле Бургас в Турция

Арчар – съвременно село във Видинско на мястото на древната Рациария

Асимус (Άσημοϋς) – крепост, разположена при устието на река Осъм. Позната е също под името Anasamus.

Астибус (Astibus) – дн. гр. Щип

Ахтопол – български град на южното черноморско крайбрежие. Други названия: Буацикум, Агатопол.