ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – ГАЛЕРИИ / VELIKI PRESLAV - GALLERY

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

СТАТИЯ ЗА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

ВЪНШНАТА КРЕПОСТНА СТЕНА / THE EXTERNAL FORTRESS WALL

 

СЕВЕРНОТО УШИРЕНИЕ НА ЦИТАДЕЛАТА / NORTHERN WIDENING OF THE CITADEL

 

ЦИТАДЕЛАТА НА ДВОРЕЦА / THE CITADEL OF PALACE

 

ЦАРСКИ ДВОРЦОВ КОМПЛЕКС / IMPERIAL PALACE COMPLEX

 

ПАТРИАРШЕСКИ КОМПЛЕКС / PATRIARCHAL COMPLEX

 

АРХИЕПИСКОПСКА БАНЯ / ARCHIBISHOP BATH

 

РАНЕН АУЛ / EARLY AUL

 

РОТОНДАТА „СВЕТИ ЙОАН” (ЗЛАТНАТА, КРЪГЛАТА, НОВАТА) ЧЕРКВА / ROUND CHURCH OF ST JOHN

 

ЕЗИЧЕСКИ ХРАМ ПРЕВЪРНАТ В ЧЕРКВА КРАЙ ЖНАТА ПОРТА / PAGAN TEMPLE CONVERTED TO A CHURCH NEAR THE SOUTH GATE

 

ЕЗИЧЕСКИ ХРАМ ПРЕУСТРОЕН ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА / PAGAN TEMPLES CONVERTED TO OFFICE BUILDING

 

ОМУРТАГОВИЯТ МОСТ / THE OMURTAG BRIDGE

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: / ANNEX:

 

ХРАМ-ПАМЕТНИК „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ” / CHURCHST. CYRIL AND METHODIUS”

"Българската древност