ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ХРИСТОМАТИЯ

Исторически сведения за Русе.

 

 [Главна] [Галерия] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Христоматия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

 

Из мемоарите на Валериен дьо Ваврен, записани от чичо му Жан дьо Ваврнен 1444г.

 

Из описанието на Румелия и Босна от Хаджи Калфа ХVІІв.

 

Из пътеписа на Петър Богдан Бакшев от 1640г.

"Българската древност