ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

СЛИВЕН (ТУИДА) – ГАЛЕРИИ / SLIVEN (TUIDA) - GALLERY

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

 

ТУИДА (ЦОИДА) / TUIDA (TSOIDA)

 

КРЕПОСТТА / FORTRESS

ЮЖНА КРЕПОСТНА СТЕНА / SOUTH FORTRESS WALL

СЕВЕРНА КРЕПОСТНА СТЕНА / NORTHERN FORTRESS WALL

ИЗТОЧНА КРЕПОСТНА СТЕНА / EASTERN FORTRESS WALL

ЗАПАДНА КРЕПОСТНА СТЕНА / WESTERN FORTRESS WALL

КАЗАРМАТА / BARRACK

 

ТРИКОРАБНАТА БАЗИЛИКА / THE THREE NAVE BASILICA

БАПТИСТЕРИЯТ / THE BAPTISTERY

 

СЕВЕРНА ПРЕДСТАВИТЕЛНА СГРАДА / REPRESENTATIVE BUILDING

 

ХРАМОВЕТЕ / CHURCHES

 

 

КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВЕТИ ДИМИТЪР” / CATHEDRAL "ST. DEMETRIUS"

 

ХРАМ „СВЕТА СОФИЯ” – ЕКСТЕРИОР / CHURCH "ST. SOFIA" – EXTERIOR

ХРАМ „СВЕТА СОФИЯ” - ИНТЕРИОР / CHURCH "ST. SOFIA" - INTERIOR

 

ХРАМ „СВЕТА БОГОРОДИЦА” / CHURCH "VIRGIN MARY"

 

ДРУГИ / OTHER

 

ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА / CLOCK TOWER

 

"Българската древност