ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ХРИСТОМАТИЯ

Исторически сведения за Никопол.

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

Из мемоарите на маршал Бусико – 1396г.

 

Из Пътеписът на Ханс Шилтбергер – 1396г.

 

Из стихотворението „Битката край Шилдарн” на Петер от Рец

 

Из Шарловото продължение на Хрониката на манастира Сент Дени в Париж – ХVв.

Из спомените на Валериан дьо Ваврен, записани от Жан дьо Ваврен

 

Из пътеписа на Петър Богдан Бакшев от 1640г.

 

Из „Огледало на света. История на Османския двор” от Мехмед Нешри – кр. ХVв.

Из описанието на Румелия и Босна от Хаджи Калфа ХVІІв.