ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ГАЛЕРИИ / VELIKO TARNOVO - GALLERIES

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

Виртуална христоматия с извадки от исторически извори за град Велико Търново

 

ЦАРЕВЕЦ / TSAREVETS

 

Царевец – панорамни снимки и общи сведения за крепостта / Tsarevets - Panorama

 

Главният вход / The main entrance

 

Малката порта / Little gate

 

Френхисарската порта, триабсидната черква и Балдуиновата кула / Frenhisars gate, church and Baldwin Tower

 

Патриаршията / The Patriarchal church and palace

 

Царският дворец / Imperial Palace

 

Ранновизантийски постройки / Early Byzantine buildings

 

Черква № 12 с щерните / The Church 12 with cistern

 

Манастирът при Лобната скала (черква № 21) / Monastery and Church 21

 

ТРАПЕЗИЦА / TRAPEZITSA

 

Трапезица – укрепленията / Fortifications

 

Сграда № 1 ( Замъкът ) / Building № 1 (Castle)

 

Черква № 2 / The Church № 2

 

Черква № 8 / The Church № 8

 

Черква № 10 / The Church № 10

 

Черква № 12 / The Church 12

 

ДЕВИНГРАД (МОМИНА КРЕПОСТ) / MAIDEN’S CASTLE (MOMINA KREPOST)

 

Девинград – обща информация / Maidens castle

 

ЧЕРКВИТЕ И МАНАСТИРИТЕ / CHURCHES AND MONASTERIES

 

Черквата „Свети Петър и Павел” / The Church “St. Peter and Paul

 

Руини от неизвестен храм в Асенова Махала ( по предание ”Свети Иван Рилски”) / Ruins of Church ( “St. Ivan Rilski)

 

Великата лавра „Свети 40 мъченици” / Great Lavra of St. 40th Martyrs

 

Черквата „Свети Димитър Солунски” / The churchSt. Demetrius

 

Черквата „Свети Георги” / The Church “St. George

 

„Болярската” черква „Успение на Пресвета Богородица” / The ChurchAssumption

 

Черквата „Света Богородица” (старата, архивна снимка) / The church Virgin Mary” (archive photo)

 

Новият катедрален митрополитски храм „Рождество на Пресвета Богородица” / The new cathedralThe Nativity of the Virgin

 

Новата черква „Свети Спас” / The new ChurchAscension

 

Черквата „Свети Константин и Елена” / The ChurchSt. Konstantin and Elena

 

Черквата „Свети Никола” / The ChurchSt. Nikolas

 

Черквата „Св. св. Кирил и Методий” („Св. Атанас”) / The Church “St. st. Cyril and Methodius” (“St. Athanasius”)

 

Черквата „Света Марина” / The Church “St. Marina

 

Черквата „Света Троица” / The Church “Holy Trinity

 

 

БАНИТЕ / BATH

 

„Шишмановата баня” / “Shishmans Bath

 

Банята Баш-хамам / “Bash HamamBath

 

ДЖАМИИТЕ / MOSQUE

 

Джамията на Али Феруз бей на Царевец / Mosque Feruz Bey

 

Куршумли-джамия / Kurshumli Mosque

 

 

ДРУГИ / OTHER

 

„Владишкият мост” / “Bishops Bridge

 

Конакът/ Сградата на Учредителното събрание / Konak

 

Затворът-музей / Prison Museum

 

Ханът на хаджи Николи / Hadji Nikoli inn

 

Къщата с маймунката / House with monkey

"Българската древност