ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ОХРИД – ГАЛЕРИИ / OHRID - GALLERY

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ / GENERAL INFORMATION

 

АНТИЧНИЯТ ТЕАТЪР / THE ANCIENT THEATRE

 

ОХРИДСКАТА КРЕПОСТ / OHRID FORTRESS

ГРАДСКАТА КРЕПОСТНА СТЕНА (ВЪНЩНАТА, ДОЛНА КРЕПОСТ)/ THE CITY WALLS

ГОРНАТА КРЕПОСТ – ЮЖЕН ДЯЛ / UPPER FORTRESS – SOUTH AREAS

ГОРНАТА КРЕПОСТ – СЕВЕРЕН ДЯЛ / UPPER FORTRESS – NORTH AREAS

ГОРНАТА КРЕПОСТ – 3D РЕКОНСТРУКЦИЯ / UPPER FORTRESS – 3D RECONSTRUCTION

 

 

ХРАМОВЕТЕ / THE CHURCHES

 

КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВЕТА СОФИЯ” / CATHEDRAL " SAINT SOFIA"

КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВЕТА СОФИЯ” – ЕКСТЕРИОР / CATHEDRAL " SAINT SOFIA" - EXTERIOR

КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВЕТА СОФИЯ” - ФРЕСКИ / CATHEDRAL " SAINT SOFIA" - FRESCO

 

КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВЕТА БОГОРОДИЦА ПЕРИВЛЕПТА” / CATHEDRAL "HOLY VIRGIN PERIVLEPTA"

 

ПЛАОШНИК, ПЕТКОРАБНАТА БАЗИЛИКА / PLAOŠNIK, THE FIVE AISLE BASILICA

 

 

ХРАМ „СВЕТИ ИВАН БОГОСЛОВ КАНЕО” / THE CHURCH "ST. JOHN THE THEOLOGIAN KANEO"

 

СКАЛЕН ХРАМ „ВЪВЕДЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА КАНЕО” / ROCK CHURCH OF PRESENTATION OF THE VIRGIN KANEO

 

ХРАМ „СВЕТИ ДИМИТЪР” / THE CHURCH "ST. DIMITAR"

 

ХРАМ „СВЕТА БОГОРОДИЦА БОЛНИЧКА” / THE CHURCH "ST. MARY BOLNICHKA"

 

ХРАМ „СВЕТИ НИКОЛАЙ БОЛНИЧКИ” / THE CHURCH "ST. NIKOLAI BOLNICHKI"

 

ХРАМ „СВЕТА БОГОРОДИЦА ЧЕЛНИЦА” / THE CHURCH "ST. MARY CHELNITSA"

 

ХРАМ МАЛИ „СВЕТИ ВРАЧИ КОЗМА И ДАМЯН” / THE CHURCH LITTLE " SAINT HEALERS COSMAS AND DAMIAN"

 

ХРАМ „СВЕТИ НИКОЛА ГЕРАКОМИЯ” / THE CHURCH "ST. NIKOLA GERAKOMIJA"

 

ХРАМ „СВЕТИ НИКОЛА ЧУДОТВОРЕЦ” / THE CHURCH "ST. NIKOLA"

 

ХРАМ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” / THE CHURCH "ST. ST. KONSTANTIN AND ELENA"

 

ПАРАКЛИС „СВЕТА БОГОРОДИЦА ПАНДОНОС” / CHAPEL "VIRGIN MARY PANDONOS"

 

ПАРАКЛИС „РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА И СВ. ПЕТКА” / CHAPEL " NATIVITY OF MARY AND ST. PETKA"

 

 

"Българската древност