ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

АЗБУЧНИЦИ И РЕЧНИЦИ

Разделът съдържа справочен апарат за термини и названията на обекти свързани с предмета на сайта. Всички понятия са групирани на азбучен принцип. За търсене в по-големите списъци се препоръчва използването на клавишната комбинация „Ctrl + F”. За да изберете списък, натиснете буква съответстваща на началната от названието на обекта.

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

 

АЗБУЧНИК ЗА ОБЕКТИТЕ

 

Азбучника съдържа названията на селища, манастири, крепости и други обекти, които те са носили в различните исторически периоди. Названията обектите, за които има материали на сайта са в синьо и подчертани като хипервръзка, като при натискането им се препраща към съответната страница. В останалите случаи, когато е отбелязано към названието вж., следва да се насочите към съвременното название, където са дадени кратки данни за обекта и са изброени историческите му названия от миналото.

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О 

П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 

Речника съдържа термини от различни научни области, които се използват в текстовете на сайта. Предназначението на речника е да даде кратка информация за даден термин, за да се улесни по този начин използването на сайта. Дефинициите имат за цел да дадат кратко и достъпно за разбиране определение, а не изчерпателно да изяснят даденото понятие. При дефинирането са използвани до минимум други термини (освен когато не се касае за свързани понятия, т.е. такива, които обикновено се използват съвместно), което макар и да се отразява негативно на прецизността на определението, в случая е за предпочитане, доколкото речника е предназначен само за кратки справки докато се четат статиите на сайта.

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О

П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

"Българската древност